Veszélyes hulladék

A környezetünk, bár részben megújuló természeti erőforrás, védelmére kiemelt figyelmet kell fordítanunk. A fenntartható fejlődés és környezetünk élhetőségének érdekében kötelességünk törekedni a gazdasági tevékenységek során keletkező hulladékok szakszerű kezelésére és lehető legmagasabb arányú anyagában történő újrahasznosítására. Közös célunk egy hosszú távú kölcsönös és közös környezettudatos hulladékgazdálkodás kialakítása jövőnk védelmében.

A járművek és ipari berendezések üzemeltetése során keletkező maradvány anyagok és melléktermékek – mint a fáradt olaj, olajjal szennyezett szilárd hulladékok, iszapok, emulziók-, veszélyes hulladéknak számítanak, amelyek kezelésére szigorú jogszabályi előírások vonatkoznak. Cégünk segítséget nyújt a keletkezett hulladékok – partnereinkkel közösen történő -, gyűjtés és tárolás módjának kialakításában, szakszerű elszállításában, és a megfelelő engedéllyel rendelkező ártalmatlanítóhoz való eljuttatásában. Így partnereink a kenéstechnikai szaktanácsadástól és a kenőanyagok beszerzésétől azok kezelésén és ártalmatlanításán át a teljes folyamat során számíthatnak a Damat-Lubs Kft. szakszerű segítségére.